رینوپلاستی بینی : جراحی پلاستيك بينی

 • رینوپلاستی بینی

  جراحي پلاستيك بيني يا رينوپلاستي بینی با در نظر گرفتن شكل مناسب بينی براي هرصورت با برداشتن قسمت‌هاي اضافي و حالت دادن به قسمت‌‌هاي باقي مانده صورت ميگيرد بديهي است در اين عمل بيني بادرنظرگرفتن ساير  اجزاي صورت فرم داده ميشود در واقع بهترين شكل بيني زماني است كه با ساير اجزاء صورت هماهنگي داشته باشد.

  در طي عمل رينو پلاستي اشكالات مختلف بيني را مي توان رفع نمود از جمله:

  1-   بزرگ بودن اندازه بيني

  2-   افتادگي نوك بيني يا كم بودن زاويه بيني ولب

  3-   قوز دار بودن بيني

  4-   پهن بودن بيني

  5-   بزرگ بودن سوراخ‌هاي بيني

  6-   در رفتگي تيغه بيني وغير قرينه بودن سوراخ هاي بيني

  7-   اصلاح بزرگ بودن نوك بيني

  8-   اصلاح انحراف تيغه بيني

  9-    اصلاح دفورمیتي‌هاي بيني ناشي ازضربه هاي قبلي ويا اعمال جراحي قبلي بيني

  رينوپلاستي ( عمل پلاستیک بینی)مختص چه سني مي‌باشد؟

  عمل جراحي رينوپلاستي تنها در بچه‌ها محدوديت انجام دارد و اصولاً انجام اين عمل پس ازبلوغ كامل قابل انجام ميباشد

  اغلب دختران در پايان 16 سالگي  وپسرها در پايان 18 سالگي به بلوغ  كامل رسيده و انجام عمل جراحي بلا مانع ميباشد،از سوي ديگر در سال‌هاي اخيرمتقاضيان عمل جراحي رينوپلاستي در سنين بالاي 50 سال نيز در حال افزايش مي‌باشد چنانچه وضعيت عمومي و سلامتي فرد خوب باشد انجام عمل رينوپلاستي براي اين افراد مشكلي ايجاد نمي‌كند

  نكاتي كه بايستي بدانيم:

  عمل جراحي بینی یا رينو پلاستي باعث بهبود ويا تشديد علائم حساسيت بيني نمي گردد مبتلايان به آلرژي بيني هم ميتوانند تحتعمل جراحي بيني قرار بگيرند امام لازمست اين افرد قبل و بعد ازعمل تحت درمان با داروهاي ضدحساسيت قرار بگيرند.

  وجود پلاك‌هاي ارتودنسي مانعي براي عمل بيني نیست و مشكلي ايجاد نخواهد كرد.

  جراحي بيني روي ديد و حالت چشم اثري ندارد

  روش های انجام عمل جراحی پلاستیک بینی

  عمل جراحي بيني به 2 روش باز و بسته صورت ميگيرد بعضي از جراحان روش بسته و بعضي روش باز را ترجیح می دهند.در روش بسته نياز به شكاف جلوي بيني نيست. استفاده ازهر دو روش به شرط آن كه نتيجه نهايي خوب باشد مجاز ميباشد اما در بعضي از موارد من جمله عمل جراحي مجدد(رينو پلاستي ثانويه) ويا هنگاميكه انحراف بيني شديد وجود دارد و يا وقتي كه بيني بيمار دچار دفورميتي شديد ميباشد غالب پزشكان عمل بینی باز راترجيح ميدهند.

  جراحی پلاستیک بینی با لیزر

  ليزر در جراحي بيني جايگاهي ندارد و تنها ميتوان ازآن براي انجام انستزيون‌هاي جراحي استفاده نمود.

  حداقل مدت استراحت  بعد از عمل جراحي پلاستیک بینی با لیزر حدود  يك هفته ميباشد

  در عمل رينو پلاسي بینی نيازبه بستري شدن در كلينیك نبوده و چند ساعت پس از عمل بيمار با دستورات دارويي وتوصيه‌هاي لازم  قابل ترخيص ميباشد.

6 maj 2019